Kam jdou moje daně

Vaše daně:
ročně
měsíčně
denně
Měsíční (hrubý) příjem Kč:

Aplikace poskytuje základní hrubou představu, kolik platíte daní a kam směřují.

Zahrnuty jsou všechny Vaše platby do veřejných rozpočtů, tedy kromě daní z příjmu i DPH, spotřební daně, sociální a zdravotní pojištění, atd. Vychází se proto z podílu celkových příjmů veřejných rozpočtů na HDP. Je to proto, že např. daň z příjmu fyzických osob představuje zhruba jen 1/10 všech daní.

Princip je obdobný výpočtu "dne daňové svobody" - jedná se o průměrné hodnoty. V zájmu zachování jednoduchosti nebylo možno zahrnout detaily daňových zákonů, neboť jich je ohromné množství (např. rozdíly mezi zaměstnanci a živnostníky, výše daně z příjmu dle počtu dětí, spotřební daně dle používání auta, DPH dle struktury nákupů, atd.)

Budeme se ale snažit výpočet upřesnit alespoň v nejdůležitějších bodech.

Detailní popis výpočtu
Ministerstvo práce a sociálních věcíZdravotní pojišťovnyObce (daně)Všeobecná pokladní správaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinisterstvo dopravy, SF dopr.infr.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Zdravotní pojišťovny
 • Obce (daně)
 • Všeobecná pokladní správa
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo dopravy, SF dopr.infr.
Ministerstvo vnitraMinisterstvo zemědělství, SZIFMinisterstvo obranyStátní dluhKraje (daně)Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo zemědělství, SZIF
 • Ministerstvo obrany
 • Státní dluh
 • Kraje (daně)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo spravedlnostiMinisterstvo průmyslu a obchoduMinisterstvo financíMinisterstvo životního prostředíMinisterstvo zdravotnictvíMinisterstvo kultury, SF kultury ČR, SF ČR PRČ kinematografie
 • Ministerstvo spravedlnosti
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Ministerstvo financí
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Ministerstvo zdravotnictví
 • Ministerstvo kultury, SF kultury ČR, SF ČR PRČ kinematografie
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Akademie věd České republiky
 • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Správa státních hmotných rezerv
 • Grantová agentura České republiky
 • Český statistický úřad
 • Bezpečnostní informační služba
 • Poslanecká sněmovna Parlamentu
 • Úřad vlády České republiky
 • Český telekomunikační úřad
 • Nejvyšší kontrolní úřad
 • Senát Parlamentu
 • Kancelář prezidenta republiky
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Operace státních finančních aktiv
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Úřad průmyslového vlastnictví
 • Český báňský úřad
 • Ústav pro studium totalitních režimů
 • Ústavní soud
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 • Energetický regulační úřad
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Kancelář Veřejného ochránce práv
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
 • Technologická agentura České republiky
Jak jsme hodnoty vypočetli?