Data

Data

 Data jsou získána z MF ČR, z databází ARIS a ÚFIS . Jedná se o skutečně dosažené hodnoty (které se mohou lišit od hodnot schválených v zákoně o státním rozpočtu). Přesto, že jsme se snažili, aby data byla bezchybná, je možné, že chybu obsahují. Mohly vzniknout v podstatě třemi způsoby –

  • a) jsou chybné již údaje v databázi MF ČR (např. se občas liší údaje v těchto databázích od jiných údajů MF ČR, ale jde o odchylky nanejvýše v řádu promilí)
  • b) chyba mohla vzniknout při získávání dat z databází MF ČR, neboť data nejsou ze strany MF ČR poskytována kvalitně (např. základní zdrojová data i jejich součty jsou „v jednom sloupci“) a
  • c) chyba mohla vzniknout i při zpracování na naší straně.

Celkově jsme ale přesvědčeni, že více jak z 99 % (a spíše 99.9%) jsou data správná.

Důležité: Data jsou dostupná na Fusion tables (i ke stažení).